Đạn Đức đầu bằng

Giá bán : 700,000 VND

Đạn dành sharp pcp

Giá bán : 400,000 VND

Đạn dài xuyên phá

Giá bán : 250,000 VND

Đạn chì HP Fe

Giá bán : 85,000 VND

  • Lượt truy cập: 826,683

  • Tham gia : 29/03/2013

  • Số lượng SP : 67